Home

“Le seul, le vrai, l’unique voyage, c’est de changer de regard” Marcel Proust


Het besef waarom we bij het schilderen voor een bepaald beeld kiezen is niet altijd duidelijk en komt vaak pas achteraf. Een schilderij heeft tijd nodig om te ‘rijpen’ en evolueert mee met de schilder en zijn tijd. Het is een persoonlijk product onderhevig aan bewuste en onbewuste invloeden.

Het zoeken naar een interessant beeld is eerder een zoektocht naar ‘de juistheid’ dan wel naar schoonheid . Het schilderij wordt onderworpen aan het kritische oog en wordt voortdurend in vraag gesteld. Er worden keuzes gemaakt, er wordt geschrapt, overschilderd, geploeterd, gezweet en volhard.

Aanvankelijk, de eerste jaren dat ik schilderde, startte ik met vooropgestelde beelden, eigen foto’s die tot mijn verbeelding spraken.

Meer en meer ben ik ‘het herkenbare’ gaan loslaten en kwam ik tot een zekere ‘abstractie’. Beelden ontstaan tijdens het proces maar worden opnieuw doorbroken.

Intuitief maar zeer geconcentreerd wordt laag na laag op het doek gezet.

Een nieuw beeld ontstaat.

Stien